Utrechtse Zorgacademie

Op de Australiëlaan 25 te Utrecht is op de eerste verdieping de Utrechtse Zorgacademie gevestigd. De Utrechtse Zorgacademie is een BOL opleiding voor verzorgenden en verpleegkundigen. Ongeveer 300 studenten volgen hier een opleiding voor in de zorg, deze opleiding kan drie of vier jaar duren naar gelang de richting die de student kiest.

In het eerste jaar is het programma voor niveau 3 en niveau 4 bijna hetzelfde. Hierna zal de student verzorging zich ontwikkelen tot een goede verzorgende die werkzaam zal zijn in de VVT sector (verpleeg- verzorgingshuis en thuiszorg) en de student verpleegkunde zal zich ontwikkelen tot een goede verpleegkundige die werkzaam zal zijn in de VVT of AGZ sector (algemeen ziekenhuis).

Een BOL opleiding houdt in dat de student naast het volgen van lessen op school ook een groot deel van de opleiding zal doorbrengen op een stageplek met uiteindelijk het doel: het behalen van een Proeve van Bekwaamheid op de stageafdeling in het laatste jaar.

Het binnenschools leren vindt op verschillende manieren plaats, zo zal er kennis worden overgedragen over het menselijk lichaam in de klas met een docent maar ook een groot deel van de opleiding wordt als instructieonderwijs aangeboden. Het vak van verzorgende en verpleegkundige is per slot van rekening een vak waar zorg wordt verleend aan mensen. Dit betekent concreet dat de student bijvoorbeeld leert te injecteren maar ook leert op de juiste wijze te communiceren met de zorgvrager en de familie van de zorgvrager.

Op de Utrechtse Zorgacademie vinden wij het belangrijk dat de studenten van en met elkaar leren, dit betekent dat regelmatig in samenwerkingsverband gewerkt wordt aan opdrachten.
Naast de beroepsgerelateerde theorie die wordt aangeboden leert de student ook hoe hij/zij mediawijs wordt, leert de student wat het goed burger zijn inhoudt en krijgt de student les in Nederlands, rekenen en Engels (alleen niveau 4).

Het onderwijs wordt voor een groot deel digitaal aangeboden. Zo maken wij gebruik van wiki’s en andere digitale programma’s. Studenten gebruiken hun laptop/tablet voor het merendeel van de lessen.

Doordat we als gehele academie op 1 verdieping gehuisvest zijn (studenten en docenten) is de lijn van communiceren tussen docenten en studenten kort. Dit houdt ook in dat de student bij ons gezien wordt en nog belangrijker, gehoord. En indien de situatie daarom vraagt, geldt dit ook voor de ouders/verzorgers. Naast het gegeven dat in het eerste jaar drie maal contact met de ouders/verzorgers zal plaatsvinden.