Gooise Zorgacademie

Op de Gooise Zorgacademie volgen ruim 350 studenten de BBL opleiding op niveau 3 en 4. De BBL student werkt in de praktijk en volgt daarnaast de theorie en vaardigheidslessen op de school. Dit betekent dat de student gesolliciteerd heeft op een werkleerplek bij een zorginstelling of al werkt bij een zorginstelling en vanuit daar de opleiding volgt bij de Gooise Zorgacademie.

De verhouding werk en leren is anders dan bij de BOL opleiding. De BBL student gaat gemiddeld 1 dag per week naar school en dit wordt in overleg met de zorginstelling ingedeeld in het jaarrooster.
Het onderwijsaanbod is zeer divers waarbij steeds de praktijk als uitgangspunt wordt genomen. We streven er naar dat de context waarin het onderwijs wordt aangeboden zoveel mogelijk de realiteit van het werk weergeeft.

De lessen die gegeven worden zijn verpleegkunde en verzorging, AFP (anatomie, pathologie en fysiologie), verpleegtechniek, burgerschap, Nederlands, Engels (alleen op niveau 4) en rekenen.

De Gooise Zorgacademie is een kleine school gesitueerd pal naast het station Hilversum. Deze kleinschalige leer- en werkomgeving zorgt ervoor:
dat de communicatielijn tussen docent en student kort is,
dat er tussen de school en praktijk een goed contact is en er regelmatig overleg plaats vindt tussen beide partijen om het leerproces van de student optimaal te volgen.