BPV

De belangrijkste tijd tijdens de opleiding is de BeroepsPraktijkVorming (BPV). De student leert dan de kennis en vaardigheden van school toe te passen in de praktijk.

Het is ook een spannende tijd want stage lopen in de zorg betekent werken met mensen die afhankelijk zijn van zorg en dat is lang niet altijd eenvoudig.

Gelukkig werkt de student tijdens de BPV in een team met vakbekwame verzorgenden en/of verpleegkundigen en wordt de verantwoording die het stagelopen met zich meebrengt gedeeld met anderen.